27/4-2020 
 
I Svømmeklubben Syd - bestyrelse, har vi et sponsor udvalg bestående af:
Tine Baad Langhorn - kasserer@sydswim.dk
Pia Harpsøe Halberg - naestformand@sydswim.dk
Christina Østergaard - formand@sydswim.dk
 
Alle henvendelser angående sponsorater bedes rettet hertil.
 
Hør mere om Jeres muligheder som sponsor for svømmeklubben Syd - kontakt os!
 
Tak for støtten - til alle Jer der allerede giver et bidrag til klubben og alle vores svømmende medlemmer
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

Nyheder

Sponsorer