Kære alle medlemmer af foreningen - Svømmeklubben Syd

Her på årets absolut sidste dag, skal lyde et kæmpe TAK til alle Jer - for opbakningen til den lokale Svømmeklub, i en Corona udfordrende tid hvor intet er som det plejer. Vi længes efter at alt kunne være ved det gamle, så vi kunne holde stævner, træningsweekender, forlænge sæsoner og andre hyggelige og udfordrende svømmeaktiviteter - som er det der kendetegner vores Svømmeklub. Corona har villet det anderledes.

Vi må i stedet glædes over at første halve sæson - August/December 2020, er gennemført uden nedlukning (På nær ugen med al vores juleafslutning desværre)Det er fantastisk i den tid vi er i nu.

Nu venter en ny halvsæson, lige nu udsat med 14 dage. Vi er nød til at afvente inden der kan gives en konkret udmelding. Vi ønsker at forlænge sæsonen i den anden ende - ind i Maj/Juni 2021, det afhænger af vores samarbejdspartnere. Vi vil gøre alt vi kan for at det kan lykkedes og I vil høre fra os løbende.

På denne årets sidste dag, vil jeg samtidig rette et fokus, på det som kendetegner en forening, og derved også Foreningen Svømmeklubben Syd - Det som I er med til at bakke op om lokalt via Jeres medlemskab - og på den måde sikre den lokale svømmesport og undervisning.

 ALLE VORES FRIVILLIGE

Svømmeklubben Syd er en forening af frivillige, som betjenes af frivillige ildsjæle og forældre til svømmere, som brænder for at bakke op om og vedligeholde en lokal forening.

Det er frivillige som:

Sikrer vores økonomi

bestiller baner

opretter hold

tilmelder Jer til hold

tager telefonen når I ringer

Svare på mails

planlægger stævner

er holdledere

samtaler med trænere

sælger lodder

søger sponsorere

laver konkurrencer

samarbejder med kommunen

samarbejder med andre klubber og foreninger

samarbejder med hallerne

er officials til stævner

tidtagere på stævner

er corona ansvarlige

laver facebook opslag

sender mails rundt

og meget andet for Svømmeklubben Syd.

Uden Jeres medlemsskab og al Jeres frivillig indsats ingen Svømmeklubben Syd som vi kender den i dag - Tusind tak for fællesskabet. Og tusind tak for indsatsen i 2020, en usædvanlig tid at være forening i.

Vi ser frem til endnu mere af dette i året som kommer - 2021. Og forhåbentlig kan det hele komme til at foregå i vores rette element - vand.

Rigtig godt nytår til alle Jer medlemmer, vi glæder os til at se Jer i 2021

 

 

Nyheder

Sponsorer