Efterår 2019 - Forår 2020 01.08.2019  -  30.06.2020
Vejledning
VELKOMMEN til en ny sjov og spændende svømmesæson for  nye og "gamle" svømmere. Vi glæder os til en masse timer i det våde element sammen med dig!  
 
HUSK! Når du vil tilmelde dig (eller dit barn) et eller flere hold, er det vigtigt, at du opretter en profil pr. svømmer/barn. På den måde er det nemlig svømmerens navn, der kommer på trænerens afkrydsningsliste og ikke fx svømmerens mor eller far. Det er vigtigt, at den mailadresse og de telefonnumre, du indsætter i profilen, er dem, du løbende bruger, da klubben informerer via e-mail og sms både, hvad angår spændende events, men også ændring af træning og lignende. Har du problemer med at dit betalingskort ikke vil gennemføre transaktionen, så brug Dankort. Flere betalingskort kan ikke bruges, når der er tale om tilmelding i rater. 

Svømmeklubben Syd er medlem af DGI og vores dygtige trænere lader sig inspirere til sjove lege men også kvalificeret svømmeundervisning gennem DGI-projektet "Sjovt vand".  2 gange i sæsonen holder undervisnings afdelingen børne svømmestævne. Et julestævne og et forårs stævne. Det er altid to skønne eftermiddage hvor alle store og små svømmere snuser lidt til det at blive råbt op, svømme på tid, få diplom og medalje. På de fleste svømmehold vil børnene også opleve at svømme mærkesvømning.

OBS! Efter anmodning fra hallerne - og da det samtidig vil kunne øge børnenes fokus på selve svømmeundervisningen - er det i sportsbassinet som udgangspunkt sådan, at forældre kan være til stede på kanten i den første måned. Herefter er der mulighed for at følge fremskridtene den første træningsdag i måneden. I varmtvandsbassinet er der mulighed for at være til stede hver gang.
 
Idet Svømmeklubben lejer sig ind i kommunens tre svømmehaller, følger vi selvfølgelig hallernes regelsæt, herunder ingen brug af mobiltelefoner inde i svømmehallerne.

Hvis du er konkurrencesvømmer (K1, K2, K3 og Talent), eller forældre til en konkurrencesvømmer, er det en rigtig god idé at læse vores informationshæfte, der forhåbentlig vil give svar på mange af de spørgsmål, der måtte opstå - ikke mindst som ny eller nyere k-forælder i klubben.

Hvilende medlemmer (HM)

Aktive medlemmer kan overgå til at være hvilende medlemmer. Hvilende medlemmer har ret til at deltage i svømmestævner for klubben. Hvilende medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlemsskab (PM)

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Talent (TAL)
OBS! I et par sæsoner har vi haft talent hold i Sakskøbing og Nørre Alslev. Der har været 0-3 svømmere på disse hold, hvilket desværre er for få svømmere til, at dette kan fortsætte. Derfor er talent i denne sæson i Nykøbing for alle talentsvømmere med konkurrence underviser Jens Hornbeck Saugmann.  
Første træningsdag i den nye sæson er tirsdag d. 13. august. 
 
Talent (konkurrencehold)
Har du mod på at træne to gange om ugen, styrke alle dine svømmefærdigheder og blive en del af Konkurrence afdelingen, så er Talentholdet noget for dig.
 
Formål
Hovedformålet på Talent er at træne i alle fire stilarter med henblik på at deltage i lokale stævner samt deltage i større stævner, når man er klar til dette.
 
Indhold
Du bliver undervist i alle fire stilarter
 • butterfly
 • rygcrawl
 • crawl
 • brystsvømning
 • samt mulighed for deltagelse i træningslejr med K3.
Mere dybdegående teknisk træning i de enkelte stilarter.  Opvarmning og begyndende motorisk træning på land.
 
Forudsætning
Du skal have lysten og engagementet til at træne to gange om ugen, så skal vi nok lære dig resten. Du skal forvente at skulle være klar på kanten 15 min. før træningsstart til opvarmning på land, ligesom du kan forvente, at der vil være øvelser på land efter hvert træningspas. Det er et krav, at man hører efter, når træneren taler. Som udgangspunkt kommer man til alle træninger, og i tilfælde af afbud skal disse gives til træner i hvert enkelt tilfælde.
 
Målsætning
Du vil blive bedre i alle fire stilarter og forbedre den tekniske udførelse af disse. Du vil lære korrekt opvarmning samt styrke din motorik gennem træning på land. Du vil deltage i lokale stævner, og på sigt vil du blive klar til at deltage i store invitationsstævner.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K3 (K3)
 OBSFørste K3 træning i den nye sæson er mandag den. 12. august 2018.
 
K3 (konkurrencehold)
Du skal have mod på at træne 3-4 gange om ugen og træne hårdere og længere end på Talent, så skal vi nok lære dig resten.
 
Formål
Du vil modtage teknisk træning i de fire stilarter. Du vil opbygge din styrke og udholdenhed og du vil træne med henblik på at øge din kondition. Du vil træne med henblik på at kunne deltage i lokale og invitations stævner.

Indhold
Indholdet på K3 vil være:
 • 15 min opvarmningsøvelser før hvert pas
 • teknisk træning
 • udholdenhedstræning
 • konditionstræning
 • 15 min styrke/strækøvelser efter hvert pas
 • forberedelse til stævner
 • mulighed for deltagelse i træningslejr med Talent
Forudsætning
Som på Talent skal du have lyst til at træne flere gange om ugen, i dette tilfælde 3-4 gange, så skal vi nok lære dig resten. Du skal være klar på kanten 15 min før hvert pas og lave 15 min stræk/styrke øvelser efter hvert pas. Det er et krav at man hører efter når træneren taler. Som udgangspunkt kommer man til alle træninger og i tilfælde af afbud, skal disse gives til træneren i hvert enkelt tilfælde.
 
Målsætning
Du vil udvikle dig indenfor alle fire stilarter, du vil øge din styrke, udholdenhed og kondition. Du vil opnå forståelse for nødvendigheden af korrekt udført opvarmning og styrketræning. Du vil være klar til at deltage i stævner og kunne svømme efter FINA svømmeregler.
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K2 (K2)

 OBS. Første træning i den nye sæson er mandag d. 05. august.

K2 (konkurrencehold)

Hvis man har talentet og lysten til at svømme på SYD’s K2-hold, forudsætter det, at man skal have svømning som sin førsteprioritet og vil satse 100 pct. på svømning.

Det gælder også på K2, at det udover træningen er vigtigt at have fokus på at være en god holdkammerat. Du tilbringer nu det meste af din fritid sammen med dine svømmekammerater, og hvis alle skal trives og have det godt, er det vigtigt, at du er med til at sikre en god holdånd samt et godt humør. Du er med til at gøre konkurrencesvømning sjovt for både dig selv og for de andre på holdet.

Når man svømmer på K2, er det et krav, at man som minimum deltager i træningen fem gange om ugen. For K2 gælder, at der trænes seriøst og målrettet med henblik på at opnå gode resultater for dig selv og for vores fælles klub.

Krav til svømmere på K2

· komme til træning mindst fem gange om ugen og mulighed for morgentræning

· min. 20 minutters opvarmning på land før træning

· 15 minutters strækøvelser efter hvert træningspas

· deltage i oprydningen og bidrage positivt til en god stemning på holdet. Du bidrager således til opbygning af et team

· melde afbud til træneren, hvis man er forhindret i at komme til træning

· deltage i træningslejre

· deltage i stævner

· være parat til at træne optimalt hver gang -> det vil sige få sin søvn og ordentlig kost

· være et forbillede for andre svømmere på de øvrige konkurrencehold i vores klub

· ingen alkohol i svømmesæsonen.


Vi forventer, at K2-svømmere er indstillet på at efterleve ovenstående krav. Skulle man være forhindret i at deltage i et træningspas, er der mulighed for at finde et erstatningspas. Programmer får du hos træneren.


Hvis du - af den ene eller anden årsag - har en speciel aftale med træneren, er det forventningen, at aftalen overholdes.

Alt dette for at sikre en kontinuerlig træning af kroppen både for at undgå skader, men også for at dels forbedre dine tider og dels bevare fokus på svømningens finesser.

Økonomi og træningsudstyr
Som K2-svømmer køber du selv sit klubtøj og udstyr (finger-/håndpadler, finner, pullbuoy, plade, badehætter, briller). Herudover skal der betales kontingent samt stævneudgifter og træningslejr.

 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K1 (K1)

 OBS. Første træning i den nye sæson er mandag d. 05. august.

K1 (konkurrencehold)

Hvis man har talentet og lysten til at svømme på SYD’s K1-hold, forudsætter det, at man skal have svømning som sin førsteprioritet og vil satse 110 pct. på svømning.

Det gælder i høj grad for K1, at det udover træningen er vigtigt at have fokus på at være en god holdkammerat - og god kammerat generelt. Du tilbringer nu al din fritid - og mere til - sammen med dine svømmekammerater, og hvis alle skal trives og have det godt, er det vigtigt, at du er med til at sikre en god holdånd samt et godt humør. Du er med til at gøre konkurrencesvømning sjovt for både dig selv og for de andre på holdet.


Når man svømmer på K1, er det et krav, at man som minimum deltager i træningen seks gange om ugen. For K1 gælder, at der trænes seriøst og målrettet med henblik på at opnå gode resultater for dig selv og for vores fælles klub.

Krav til svømmere på K1

· komme til træning minimum seks gange om ugen og mulighed for morgentræning

· 20 minutters dryland før træning

· 15 minutters strækøvelser efter hvert træningspas

· deltage i oprydningen og bidrage positivt til en god stemning på holdet. Du bidrager således til opbygning af et team

· melde afbud til træneren, hvis man ikke kan komme til træning (hvilket er en selvfølge på dette niveau)

· deltage i træningslejre

· deltage i stævner

· være parat til at træne optimalt hver gang -> det vil sige få sin søvn og ordentlig kost

· være et forbillede for andre svømmere på de øvrige konkurrencehold i vores klub

· ingen alkohol i svømmesæsonen.


Vi forventer, at K1-svømmere er indstillet på at efterleve ovenstående krav. Skulle man være forhindret i at deltage i et træningspas, er der mulighed for at finde et erstatningspas. Programmer får du hos træneren.


Hvis du - af den ene eller anden årsag - har en speciel aftale med træneren, er det forventningen, at aftalen overholdes.


Alt dette for at sikre en kontinuerlig træning af kroppen både for at undgå skader, men også for at dels forbedre dine tider og dels bevare fokus på svømningens finesser.


Økonomi og træningsudstyr
Som K1-svømmer køber du selv dit klubtøj og udstyr (finger-/håndpadler, finner, pullbuoy, plade, badehætter, briller). Herudover skal der betales kontingent samt stævneudgifter og træningslejr.


K1-fokus
K1-træningen er ikke mindst målrettet mesterskaber og stævner i øvrigt. Det betyder, at vi blandt andet træner med fokus på at opnå eventuelle kravtider til mesterskabsstævner.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer