27/4-2020 
 
I Svømmeklubben Syd - bestyrelse, har vi et sponsor udvalg bestående af:
Tine Baad Langhorn - kassere@sydswim.dk
Pia Harpsøe Halberg - naestformand@sydswim.dk
Christina Østergaard 
 
Alle henvendelser angående sponsorater bedes rettet hertil.
 
Hør mere om Jeres muligheder som sponsor for svømmeklubben Syd - kontakt os!
 
Tak for støtten - til alle Jer der allerede giver et bidrag til klubben og alle vores svømmende medlemmer
 
 
 
 
 
 
 

Referater fra Sponsorteamet

 2015
 Den 25. august 2015
 Den 7. oktober 2015
 Den 28. oktober 2015
 Den 23. november 2015
 Den 12. december 2015
 
 2016
 Den 11. januar 2016
 Den 4. april 2016


 

 

 

Nyheder

Sponsorer